Cookiewet


Per 5 juni 2012 is de nieuwe cookie-wetgeving van kracht. Volgens deze wet moet voor het opslaan van niet-functionele cookies toestemming worden gegeven door de bezoeker van de website. Tahuti.nl gebruikt geen niet-functionele cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server de browser herkennen en bijhouden wat de gebruiker c.q. de webbrowser, tijdens de sessie ofin het verleden heeft gedaan.

Cookie gebruik op de site
Cookies op onze site worden alleen gebruikt voor het goede verloop van het bestelproces. Deze cookies kunnen niet door anderen worden gelezen en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Er worden geen cookies gebruikt voor bv.:
                      > het onthouden van een loginnaam of soortgelijke instellingen
                      > het vergaren van surfinformatie (bijvoorbeeld Google Analytics)
                      > onthouden van email adressen en andere gegevens.

De cookies worden verwijderd als u uw sessie met tahuti.nl beëindigd.


Cookies blokkeren

Het is mogelijk om cookies te blokkeren. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Lees hier hoe.

U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen (m.n. het bestelproces) van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.
 

Privacyverklaring (AVG, 2018)

1.Uw emailadres en emails Met ‘Tahuti-Nieuws’ houden we u via email 1 a 2 x per jaar op de hoogte van (aankomende) prijswijzigingen, actiekortingen en de nieuwe Prijslijst in het najaar. Daarom bewaren we uw emailadres in een gezamenlijk bestand, niet verbonden aan naam of adres. Wilt u dit niet, dan kunt u zich uitschrijven bij elke email of dit laten weten via a.korse@tahuti.nl Tahuti koopt of verkoopt geen email-adressen(bestanden).

2. Uw klant adresgegevens, telefoonnummer e.d. Sinds het ingaan van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 bewaart Tahuti geen adresgegevens van particuliere klanten (in een bestand). Bij elke bestelling moet u dus opnieuw uw naam, adres en telefoonnummer opgeven. Van klanten die vroeger niet (volledig) hebben betaald of hebben gefraudeerd houdt Tahuti wel een adresbestand bij (‘zwarte lijst’), zodat wij niet nogmaals benadeeld worden. Bestellingen kunnen worden geweigerd.

3. Winkels en therapeuten, adresgegevens, telefoonnummer e.d. Van winkels en therapeuten die met korting bestellen, bewaart Tahuti een individueel bestand met daarop alle noodzakelijke gegevens die op de factuur staan vermeld. Wilt u dit niet, dan is bestelling op rekening/ met korting niet mogelijk. Van deze groep klanten is geen gezamenlijk bestand.

Terug